Povinnost čipování od 1. ledna 2020

Vážení klienti, po urovnání si interpretace vyhlášky o čipování:
UPOZORŇUJEME, ŽE OD 1. LEDNA 2020 MUSÍ BÝT ČIPOVANÝ KAŽDÝ PES

jinak se jeho vakcinace proti vzteklině považuje za neplatnou, ať má dobu platnosti jakkoli dlouhou!!!

Výjimku mají pouze psi s ČITELNÝM tetováním provedeným před 3.7.2011.

(Považujeme provedení vyhlášky za poněkud nešťastné, ale nic s tím bohužel nenaděláme, proto se na nás za to nezlobte.) Děkujeme za pochopení.